103 Jak investovat na 3 až 5 let nebo když se blíží čerpání renty?

1. únor 2024

103 Jak investovat na 3 až 5 let nebo když se blíží čerpání renty?103 Jak investovat na 3 až 5 let nebo když se blíží čerpání renty?


Podcast si můžete poslechnout na svých oblíbených platformách:


Nebo na našem YouTube viz níže:

Přepis podcastu


00:00:01 

Dobrý den u mikrofonu David Kopecký vítejte u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. 

00:00:14 

Dnes se podíváme na to, jak správně investovat na kratší období, jako je třeba 3, 4 nebo 5 let a nebo když se mi blíží doba výběru renty a už je také třeba za pár let. 

00:00:27 

Co může mnoho lidí napadnout, protože investování je hodně o akcích, takže by vlastně investovali všechny prostředky do akcií. 

00:00:36 

A teď je otázka, jestli je to vhodné 3 až 5 let investovat vše do akcí, když se podíváme na historická data, konkrétně na pětileté období, tak v reálném vyjádření historicky tedy po odečtení inflace, tak v 67 procentech případů i při 100% alokaci do akcií, tak bylo dosaženo zisku. 

00:01:00 

Průměrné roční zhodnocení na pětiletém horizontu při 100% akciové investici tak bylo 9,1% po odečtení inflace. To znamená, pokud byste investovali milion korun na 5 let, tak v průměru můžete po 5 letech mít na účtu 1 a půl milionu korun. 

00:01:19 

Nejhorší pětileté období skončilo zhruba na polovině majetku, ale nejlepší období zase zajistilo zhodnocení zhruba o 3 miliony korun. To znamená, po 5 letech by z milionu korun byly 4 mil. 

00:01:32 

To znamená, je tam vidět, že i když mnoho lidí při investování do akcií si říká, ježiš, to je rizikové, tam přijdu o všechno, tak vlastně můžete vidět, že i na tom pětiletém období i při 100% investici do akcií tak v 67 procentech případů dojde k dosažení, nebo dojde. Došlo historicky k dosažení zisku, a to i po odečtení inflace. 

00:01:55 

Avšak 100% akciová alokace na 5 nebo 3 roky investování úplně nedává smysl, byť to v průměru dopadlo dobře, tak je určitě vhodnější mít nižší alokaci do akcií a ono IV těch kratších obdobích jsou vidět velké extrémy. A potom čím to období je delší, tak se samozřejmě ty výkyvy hodně hodně snižují.

Pokud se podíváme na správnou alokaci na 3 roky nebo na 5 let podle agentury morningstar tak na tříleté období by správně mělo být maximálně 12% akcií v portfoliu a 71% dluhopisech, 17% v hotovosti. A když se koukneme na čtyř nebo pětileté období, tak je tam hodná alokace maximálně 27% v akcích 64% dluhopisech a 9% v hotovosti. To znamená vidíte, že to je podstatně méně, je to 1/3, nebo dokonce jenom lehce přes 10% při tom tříletém období, 

103 tabulka.png

00:03:00 

A pokud se opět podíváme na historický vývoj na stoleté historii. 

00:03:08 

Tak na pětiletém období v nominálním vyjádření tedy zatím bez inflace, tak bylo pouze 1 období, kdy bylo dosaženo ztráty, takže je vidět, že ta snížená alokace v akcích. Udělala to portfolio výrazně bezpečnější a za celých 5 let tak z 1 milionu korun činila ztráta pouhých 64000, takže je vidět, že opravdu toto rozložení je velmi bezpečné, protože v tom nejhorším období. 

00:03:39 

Ztráta byla velmi malá. 

00:03:41 

A tím pádem těch ziskových období je vlastně téměř 100% a je tedy vidět, že když těch akcí nedáme hodně a vhodně to portfolio rozložíme, tak je na tom pětiletém období. To může být velmi bezpečné. Pokud se podíváme na zhodnocení včetně inflace, tak tam nejhůře dopadli 70 léta, protože tam byla dvouprocentní inflace. A protože v tom portfoliu na 5 letech, tak je poměrně hodně dluhopisů, tak dluhopisy samozřejmě tu inflaci dvoucifernou nebyly schopné překonat. 

00:04:13 

To znamená, pokud v současné době chcete investovat na 3 až 5 let, tak byste měli mít maximálně 12 až 27% akcií. Podle nějaké samozřejmě metodiky je to velmi individuální. Je to hodně o tom přístupu k riziku. A co vlastně učinit s tou zbývající částí? 

00:04:33 

Protože nejde o horizont 1 rok nebo 2 roky, kde by byl v podstatě asi nejvhodnější nástroj nějaký repo fond nebo spořící účet, tak už na to trošku delšího období může být zajímavé využít dluhopisy, protože dluhopisy budou, jak jsem již několikrát zmiňoval, těžit z poklesu sazeb na dluhopisy má velmi pozitivní vliv, když sazby klesají, protože ty starší dluhopisy jsou potom pro investory cennější. 

00:04:58 

Je spíše lepší na tento horizont volit krátkodobější dluhopisy, ne dluhopisy s nějakou delší dobou splatnosti, protože může ještě stále dojít k tomu, že proběhnou nějaké změny, co se týče inflace a nakonec třeba nemusí docházet k takovému poklesu úrokových sazeb, jak všichni očekávají. A dokonce kdyby ta inflace si ještě trochu zvrtla, tak se může stát a měli bychom IS takovým scénářem počítat, že by sazby třeba ještě mohly i vzrůst. 

00:05:28 

Zároveň může být zajímavým řešením i termínovaný vklad pro ty, kteří by nechtěli investovat do dluhopisů. 

00:05:35 

A jediné, že tam ty peníze jsou opravdu zamčené, ale zároveň tím zamčením peněz si zamknu i ten současný vyšší úrok. A pokud by skutečně došlo k tomu, že teď budou sazby klesat, jak všichni očekávají, no tak já tam mohu mít zamčený ten úrok, který je v té vyšší úrovni jako současní. 

00:05:55 

A co se týče dluhopisové složky, tak určitě doporučuji na tento kratší horizont spíš mít tu investici v korunách ETF, aby na to nemusela být úplně vhodná, protože tam je bylo ideální řešit pak měnové zajištění, a to nemusí být vždy úplně pro jakéhokoliv investora jednoduché. Takže ET ano můžou dávat smysl, ale aby byla ideálně na tento horizont zajištěná do českých kin. 

00:06:24 

A určitě doporučuji spíše volit fond nebo fondové řešení na dluhopisy, než si kupovat jednotlivé dluhopisy. Stále jsou velmi moderní různé firemní dluhopisy, ale stačí se podívat na kauzu Arca capital a nebo i jiné aktuální problémy u dluhopisových emisí a tam velmi často hrozí. Nejenom, že vám ta investice bude kolísat, čeho se často lidé obávají, ale tam vám hrozí 100%. 

00:06:54 

Ztráta veškerého kapitálu. A a my rozhodně koupě jednotlivých dluhopisů nedoporučujeme. Může to maximálně tvořit nějaký doplněk portfolia do 5, maximálně když je ho hodně tak do 10% investičního kapitálu, ale jinak je určitě vhodnější volit fondové řešení a dokonce na tento horizont tu může být i řešení na české státní dluhopisy, které jsou velmi bezpečné a rozhodně tam nenesete takové riziko, jako když byste si koupili i fond třeba na firemní dluhopisy a pak tu máme ještě 1 věc. 

00:07:25 

A to je vlastně záležitost, jestli skutečně ten váš investiční horizont je 3 roky, 4 roky nebo 5 let. 

00:07:33 

Proč vlastně zvažujete takto kratší dobu investice? 

00:07:38 

Není to třeba jenom o tom, že chcete takový horizont, který máte takzvaně na dosah a budete opravdu všechny prostředky potřebovat. Konkrétně za tu dobu 3 nebo 4 roky nebo 5 let. 

00:07:50 

Ono se velmi často stává, že to není o tom, že by ten konkrétní investiční cíl přesně byl na ty třeba 4 roky nebo na 5 let, ale je to o tom, že mnoho lidí nechce uvažovat příliš dlouhodobě, ale pokud to takto řeší a volí si třeba produkt na 3 roky. 

00:08:08 

Tak pak se stane to, že vlastně za 3 roky opět se hledá řešení, které je na nové 3 roky, a tak to vlastně to může pokračovat dál a dál. A vlastně to člověk stále opakuje. A přitom kdyby už od začátku si řekl, opravdu ty peníze budu potřebovat, já si myslím, že ve většině případů skutečně ty prostředky nejsou potřeba. Pokud nemám fakt konkrétní cíl, že si chci koupit za 3 roky auto, tak to je jasný, že pak ten můj horizont je 3 roky, ale velmi často to je takový otevřený, no kdybych ty peníze potřebovali, ještě nevím na co. 

00:08:43 

A přitom má často ten člověk i nějaké zdroje, z kterých by byl schopen ty své záležitosti pokrýt a pak vlastně když by si rovnou řekl, že chce řešit nějaký cíl, který je dlouhodobější, no tak vlastně má mnohem větší možnosti, co se týče volby toho investičního řešení. A díky tomu má samozřejmě mnohem větší potenciál výnosu. A když se podíváme třeba na delší období, což tady mám například 15 let, toho vlastně stačí, že by člověk třikrát otočil tu pětiletku. 

00:09:16 

A už toho horizontu vlastně dosáhne, a když se zase koukneme na historická data, tak při 100% investici do akcií. 

00:09:24 

Tak v nominálním vyjádření, tedy bez inflace tak nejhůře člověk zůstal takzvaně. Na svých AV průměru došlo k 5 násobení majetku a úplně v nejlepším období bylo dosaženo 14 násobku majetku, to znamená z 1 milionu korun bylo za 15 let dokonce 14 milionů. 

00:09:44 

A pokud k tomu přidáme inflaci, tak stále zhruba v 95 procentech případů i v reálném vyjádření bylo dosaženo zisku a průměrně byly prostředky zhodnoceny zhruba na trojnásobek původního. 

00:09:57 

A to se stále bavíme o tom, že jde o investici 100% do akcií, přičemž většina z vás bude pravděpodobně investovat o něco konzervativněji, jak i já většinou doporučuji i širší alokaci nejenom do akcií, ale do jiných typů aktiv, takže těch akcí tam bude třeba 60, 70, 80% a pak ta jiná aktiva zajistí větší stabilitu portfolia to portfolio bude méně kolísat a máme pak o mnoho větší jistotu, že za mnohem kratší dobu se dostaneme do úrovní, kdy budeme i v těch nejnepříjemnějších obdobích dosahovat zisku. 

00:10:34 

Takže si můžete odpovědět na otázku, skutečně je ten můj investiční horizont 3 roky 4 nebo 5 let? 

00:10:43 

Mám skutečně investiční cíl přesně na tento horizont a přesně za tuto dobu všechny peníze potřebuji. 

00:10:50 

A věřím tomu, že u mnoha z vás to tak není a že váš horizont je ve skutečnosti je mnohem delší, než je 3 nebo 5 let a díky tomu máte samozřejmě možnost využít investici s větším potenciálem výnosu. 

00:11:05 

A pak je tu ještě 1 možnost, kdy si můžete říkat, že váš horizont je krátký a tím může být situace, kdy chcete například za 5 let čerpat rentu. 

00:11:17 

Jenže vy, když budete chtít čerpat rentu, tak to není o tom, že přesně v tom roce, kdy chcete začít čerpat rentu, že vyberete všechny prostředky na. 

00:11:26 

Samozřejmě, mohlo by to tak být, že byste je chtěli vybrat, vložit na spořící účet a tam je vlastně odsud si vybírat, jenomže na tom spořícím účtu vám to bude užírat inflace a budete pravděpodobně vybírat víc, než je ten potenciální výnos spořícího účtu. A není to dlouhodobě udržitelné ohledně čerpání renty. V jaké výši je si čerpat 3%, 3,5% nebo 4% ročně z majetku byl jeden z předchozích dílů podcastu. Určitě je to o tom, že by docházelo k čerpání, dejme tomu třeba kolem těch 4%. No ale to není, že vybereme ty prostředky najednou a čerpáme. Čerpáme je postupně. 

00:12:04 

To znamená, když vám je například 60 let a v 65 letech chcete čerpat rentu, tak při průměrném věku dožití u mužů, to je nějakých 75 let, už jen někde kolem 80 let, tak máte stále horizont 15 až 20 let, to znamená váš horizont není těch 5 let jenom do pětašedesáti, ale je to vlastně horizont až do vašeho úmrtí a po celou tu dobu budete chtít postupně čerpat rentu. 

00:12:32 

A když se vlastně koukneme na nadační zprávu, jak třeba spravují majetek univerzity v Americe, jako je Harvard, Princeton, Stanford a podobně, tak oni mají klidně až 60% akciové složky a uvažují takzvaně v nekonečném horizontu a rozhodně nepočítají s tím horizontem 3 4 5 let. Jak by si mnoho lidí mohlo při tom čerpání 1 ty myslet, ale počítají s tím, že chtějí trvale a dlouhodobě ten majetek čerpat. Samozřejmě se tady pak ještě můžeme bavit o tom, jestli člověk chce spíše ty prostředky za ten svůj život spotřebovat a nepotřebuje, nebo nechce, aby zůstalo něco o jeho rodině a nebo, aby to předal na další generace. Ale samozřejmě tu může být i ta možnost toho mezigeneračního předání nějakého stylu vlastně tak, jak to využívají šlechtické rody a podobně. 

00:13:25 

Je tady vidět, že je mnoho situací, kdy váš horizont není 3 roky. Není to ani 4 ani 5 let, ale může být klidně podstatně delší. 

00:13:36 

Poté vlastně můžete nad investováním uvažovat opravdu dlouhodobě a v podstatě dle mého názoru jenom dlouhodobé investování má smysl. Všechno, nad čím přemýšlím příliš krátkodobě je spíše spekulace. A s tou se já určitě neztotožňuji a díky tomu, že investujete a přemýšlíte více dlouhodobě, tak můžete díky tomu investovat mnohem zajímavěji a s větším potenciálem výnosu a díky tomu vám může stačit podstatně méně peněz pro zajištění všeho, co potřebujete. 

00:14:07 

Protože když budete investovat příliš konzervativně, tak zbytečně o spoustu peněz přijdete, protože vás to investování bude stát více peněz. Na těch větších úložkách, které vlastně musíte použít, protože je vaše zhodnocení při příliš konzervativní investici příliš nízké. 

00:14:27 

A pokud se tomu investování nechcete věnovat sami a nechcete sami zjišťovat, jak správně peníze umístit na tu či onu dobu, jak správně nastavit rizikovost řešení a podobně, tak jsme tu samozřejmě pro vás. 

Jděte na náš web www.kopecky-advisory.cz. Vpravo nahoře si můžete požádat o 30 minutovou konzultaci zdarma a já jsem vám velmi rád budu věnovat. 

00:14:52 

Děkuji vám za pozornost. Přeji krásný den a brzy opět na slyšenou. 

Konzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.