Honorované investiční poradenství

Klient platí jednorázově fixní částku za tvorbu investičního plánu a tato částka není závislá na výši investice jako by tomu bylo při investici prostřednictvím banky nebo běžného finančního poradce.

Zároveň každá další investovaná částka už není zatížena žádným dalším poplatkem. Vše je již zahrnuto v platbě za tvorbu investičního plánu, přičemž v tom je zahrnuta i služba otevření účtu u investiční platformy, kompletní nastavení a zadání všech investičních pokynů a parametrů.

KRI_4509_e - mensi.jpg

Přípravou investičního plánu však naše práce teprve začíná. Po realizaci investice je naší hlavní prací péče o správné fungování investičních nástrojů a práce na tom, aby cesta za dosažením finančních cílů byla co nejplynulejší. Za správu portfolia účtujeme manažerský poplatek ve výši 0,5 až 1,5%, případně u částek nad 3.000.000 Kč využíváme i kombinace nižšího fixního poplatku doplněného o výkonnostní odměnu, jež je vyplácena ze zisku. Díky této části odměny jsme na Vaší straně, protože její výše velmi úzce souvisí s tím, jak se Vašim investicím daří. Přidanou hodnotu investičního poradce, kde je popsáno, z čeho se Vám náklad za investiční správu zaplatí, jsme popsali v článku na našem blogu: Přidaná hodnota placeného investičního poradenství.

Jaké instrumenty využíváme

V našich portfoliích pracujeme převážně s pasivně řízenými ETF fondy (Exchange traded Funds = burzovně obchodované fondy), které kopírují konkrétní burzovní indexy. ETF preferujeme kvůli nízké nákladovosti (zpravidla 0,1 až 0,3%) a dále z toho důvodu, že pasivní správa dosahuje lepších výsledků než běžné aktivně řízené podílové fondy (Aktivní nebo pasivní fondy?).

Portfolio manažeři aktivních fondů se snaží překonat trh a mít lepší výkonnost než má benchmark (index), ale bohužel 8 až 9 portfolio manažerů z 10 tento benchmark nepřekoná. Občas se samozřejmě stává, že aktivně řízený fond má vyšší výkonnost. Problémem však je, že zpravidla se to takovému fondu nedaří dlouhodobě. Více se můžete dočíst v tomto článku, kde se uznávaný investor Warren Buffet vsadil se zastáncem aktivní správy Tedem Seidesem o to, zda za 10let bude úspěšně právě aktivní nebo pasivní správa - Warren Buffet - sázka na aktivní či pasivní investování

„Vyhýbáme se rizikům, kterým se vyhnout lze."

Naším hlavním cílem není získání co nejvyššího výnosu, ale ochrana bohatství neboli strategie wealth protection.

Základní pravidla strategie wealth protection

  • široká globální diverzifikace
  • správce aktiv s velikostí nad 50 mld. USD
  • fond s velikostí na 500 mil. USD
  • fond je pozitivně hodnocen agenturou Morningstar
  • měnová diverzifikace = využití aktiv i v jiné měně než CZK
  • nízká nákladovost fondů

Volíme tedy velké správce aktiv namísto malých a velké fondy namísto malých. Nedoporučujeme kupovat jednotlivé akcie nebo spekulovat na růst jednoho konkrétního sektoru či regionu nebo spoléhat na růst jedné konkrétní měny. Místo jednoho „zajímavého“ dluhopisu s vysokým výnosem, volíme raději strategii koupě dluhopisového fondu sice s nižším výnosem, ale s rizikem rozděleným mezi mnoho desítek firem (Strategie Wealth Protection - Jak chránit svůj majetek?).

Využití takové strategie zajišťuje alokaci mezi velmi mnoho aktiv různých měn, sektorů, regionů či akcií a pokud se jednomu z mnoha dílků nedaří, má to vliv jenom na velmi malou část majetku a v podstatě to nijak u klienta neovlivní další život a finanční zázemí.

Zhodnocení portfolia nadací amerických univerzit:

Průměrný výnos 6,65% p.a. (po odečtení nákladovosti Kopecký Advisory s.r.o.)
Nejlepší rok 24,41%
Nejhorší rok -18,16% 
Nejdelší čas "pod vodou" 2 roky 5 měsíců

Pozn.: analyzováno na reálných datech jednotlivých tříd aktiv od r. 1994 do současnosti, tedy za posledních 27,5 roku

Níže naleznete vývoj investice v částce 1.000.000 Kč za období od roku 1994 do současnosti.

od1994-1M.JPG


Inspirace úspěšnými

Při tvorbě portfolií postupujeme tak, aby odpovídalo výše uvedenému wealth protection přístupu, ale u každého klienta samozřejmě nastavujeme alokaci individuálně.

Všechna naše investiční řešení jsou inspirována správou aktiv světově známých institucí, nadací a dále také rozložením majetku nejbohatších lidí světa. Portfolia, která klientům tvoříme, tedy vychází ze strategie, jež používá Nobelova nadace, Univerzita Harvard, Princeton nebo Stanford. Všechny tyto nadace využívají tzv. multi asset strategie, tzn. investují nejenom do akcií a dluhopisů, ale i do nemovitostí, alternativních aktiv a využívají ke správě aktiv i tzv. hedge fondy. Rozložení majetku všech těchto nadací je vidět v grafu níže a vyplývá z něj, že všechny tyto instituce investují kolem 70% prostředků do akciové složky či rizikovějších aktiv. Nobelova nadace přesto každý rok vyplácí odměny za Nobelovy ceny a Harvardská univerzita pravidelně odčerpává prostředky ve výši 5 až 5,5% ročně. I přes tyto výběry hodnota portfolií v čase roste.

graf_nadace (1).png


Pokud se podíváme na rozložení majetku nejbohatších lidí světa, obsahuje taktéž akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo alternativní investice. I zde je možné vidět, že rizikovější aktiva tvoří cca 60% celkového majetku.

Rozložení majetku nejbohatších lidí světa dle World Wealth Report od Capgemini:

HNWI2 (1).jpg

Postup naší spolupráce

1

Úvodní schůzka

V průběhu schůzky si upřesníme vaše požadavky a vzájemně si potvrdíme, že vzájemná spolupráce může správně fungovat.

2

Finanční plán

Dalším krokem bude věnovat čas finančním cílům a plánování, protože bez plánu není možné poskytovat investiční poradenství. Více o plánování v článku - Lze investovat bez plánu?

3

Prezentace plánu Nekonečné renty

Na základě stanovených cílů zpracujeme konkrétní finanční plán a společně si potvrdíme, zda splňuje všechny požadavky, případně doplníme o připomínky.

4

Zainvestování

Otevřeme vám investiční účet a provedeme kompletní nastavení, včetně zadání investičních pokynů dle investičního plánu.

5

Správa portfolia

Průběžně vám budeme poskytovat informace o vývoji na finančním světě a samozřejmě i vývoji Vašeho portfolia. Zpravidla alespoň 1x ročně se potkáme, abychom analyzovali průběžné výsledky plnění plánu nekonečné renty a pokud je třeba, provedli aktualizaci.

6

Dosažení nekonečné renty

Máte vytvořený dostatečný kapitál, který je schopen Vám generovat nekonečnou rentu a máte právo volby, zda budete dále pracovat nebo zda se budete věnovat něčemu jinému.

Konzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.