Strategie wealth protection. Jak na ochranu majetku.

30. listopad 2021

Strategie wealth protection. Jak na ochranu majetku.Strategie wealth protection. Jak na ochranu majetku.


Podcast si můžete poslechnout na svých oblíbených platformách:

Nebo na našem YouTube viz níže:

Přepis podcastu:


Úvod

Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký. Vítám Vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta.
 
Tématem tohoto podcastu je svět investování a vše kolem něj. Budete v něm postupně získávat informace o tom, jak si zajistit svou vlastní nekonečnou rentu, která pokryje část nebo úplně všechny vaše měsíční výdaje. Zároveň je cílem, aby tato renta nebyla nijak závislá na Vaší firmě, Vašem zaměstnání či podnikání. Kromě soukromé renty se budeme zabývat i tím, jak si splnit i jakékoliv další finanční cíle, jako třeba budoucnost Vašich dětí a podobně.

Dnes si povíme o tom, co si vlastně představit pod strategií Wealth Protection. Když to přeložíme z angličtiny, lze to popsat jako strategii ochrany bohatství. A přesně touto strategií se v rámci společnosti Kopecký Advisory řídíme při správě investičních portfolií pro klienty.

A co to tedy znamená? Necílíme na to, aby klient měl co nejvyšší výnos, což většinou ani nejde bez podstoupení vyššího rizika, ale spíše nám jde o to, abychom právě rizika co nejvíce minimalizovali. Spíše než o dosažení vysokého výnosu nám jde o udržení hodnoty prostředků. V rámci této ochrany však stále cílíme na to, abychom minimálně překonali inflaci a poskytli k tomu i nějaký výnos navíc, takže kromě ochrany hodnoty dochází i k růstu majetku.

Jednoduše řečeno hlavní a nosnou myšlenkou je to, že se vyhýbáme všem rizikům, kterým se vyhnout lze.

Pravidla strategie Wealth Protection

Pojďme se tedy podívat na pravidla, kterými se v rámci strategie Wealth Protection řídíme.

V rámci zajištění ochrany bohatství je vždy investováno do celého světa. To znamená je nastavená striktně globální diverzifikace a nesnažíme se sázet na žádný region, žádný sektor apod. Takže se nesnažíme nějakým významným způsobem převažovat například Ameriku nebo Čínu s vizí, že je v ní budoucnost a podobně. Naše strategie se vždy snaží co nejvíce kopírovat globální svět a investovat v rámci celého světa. Díky tomu nenesu riziko jednoho konkrétního sektoru ani riziko konkrétního regionu apod.

Další věcí je, že pokud vybíráme nějaký fond, tak správce tohoto fondu musí mít velikost alespoň 50 miliard dolarů. To znamená pod správou této investiční společnosti musí být fondy jejichž celková hodnota je vyšší než 50 miliard dolarů. Už z tohoto můžete vidět že v našem portfoliu pravděpodobně nenajdete žádný český podílový fond, protože žádná česká investiční společnost nespravuje takto velký majetek a v rámci strategie wealth protection tedy nebude splňovat dostatečnou velikost a stabilitu.

Při výběru konkrétního fondu hledáme takové fondy jejichž velikost je alespoň 500 milionů dolarů. Zároveň se díváme i na hodnocení různých ratingových agentur, kdy známým hodnotitelem fondů je agentura Morningstar a my při výběru dáváme přednost fondům, které mají od Morningstar vysoké hodnocení.

Zajištění do korun či nikoliv?

Pak tu máme záležitost měnového zajištění. V rámci naší strategie se snažíme měnově diverzifikovat. Krátkodobější investice využíváme v korunách, ale dlouhodobější investice již investujeme vždy v cizí měně a do koruny nezajišťujeme. Důvodem je právě zmíněná měnová diverzifikace. Jde o to, že pracujeme a žijeme v České republice a veškeré naše příjmy pochází z České republiky, jsou závislé na České republice a jsou v korunách. Z toho důvodu chceme právě diverzifikovat riziko i do jiných měn. Jde o to, že tímto jsme chráněni proti různým turbulencí, které by mohly vzniknout zde v České republice nebo v Evropě. Není výjimkou, že v některých v rozvíjejících se zemích, mezi které ČR stále patří, došlo ke kolapsům měny a nebo k různým problémům, které by nám mohly způsobit spoustu vrásek na čele. Konkrétním příkladem je nyní Turecko ... Z toho důvodu právě investujeme v cizích měnách, kdy největší podíl činí investice v dolarech, protože světové investice jsou obchodovány právě nejčastěji v dolaru.

Poslední záležitostí, která hraje roli v ochraně bohatství je nákladovost. Jak už bylo řešeno v jednom z minulých podcastů, využíváme nikoliv aktivně řízené fondy, ale tzv. ETF fondy, a to právě z důvodu jejich nízké nákladovosti, která se pohybuje v nižších desetinách procent. Nákladovost hraje v ochraně majetku velkou roli. U různých investic sjednaných v bankách se setkáváme i s nákladovostí o 1 procento ročně vyšší, což má velmi negativní vliv na hodnotu majetku. Z toho důvodu je pro nás řešení nákladovosti velmi důležité.

Někdo by možná raději sázel na nějaký region či sektor, či zkusil koupit nějakou konkrétní akcii či dluhopis, aby dosáhl vyšších výnosů, ale právě wealth protection strategie zajišťuje dlouhodobou udržitelnost a to je záležitost, o kterou nám zejména s klienty jde. S našimi klienty chceme spolupracovat dlouhodobě po mnoho let, lépe řečeno desítek let a z toho důvodu je pro nás ochrana majetku velmi důležitá.  

Majitelé firem. Jak chrání svůj majetek?

Tuto strategii volíme také proto, že našimi častými klienty jsou majitelé firem, kdy s těmito klienty řešíme právě diverzifikaci rizika. To znamená, že si postupně vyplácí prostředky z firmy a tyto prostředky investují. Díky tomu si zajistí právě nezávislost na své vlastní firmě. U těchto investovaných prostředků potom necílíme na to, abychom dosáhli nějakých velkých výnosů, ale abychom právě spíše tento majetek chránili a přinesli klientovi rozumný výnos nad inflaci. Vysoký výnos si pak klienti dosahují ve svých firmách, ale toto řešení využívají spíše pro ochranu rizika a zajištění druhého pilíře, z kterého mohou čerpat nekonečnou rentu i v situaci, kdy z různých důvodů by to třeba z firmy nebylo možné. Na svou budoucnost v rámci dosažení finanční svobody tedy nesází jenom na svou firmu, ale právě i na toto druhé řešení, kde je žádoucí spíše ochrana majetku a tedy využití strategie Wealth Protection.

Akcie mohou být bezpečnou investicí

Když mluvím o vyhýbání se riziku, tak by mohlo leckoho napadnout, že se budeme vyhýbat většímu využívání akciové složky, jenže jde o to, z jakého úhlu se na rizika díváte. Pokud se akcie dívám s obavou z kolísání, tak ano, mohly by být brány jako rizikové, pokud ale investici do akcií použiju na správný horizont a budu považovat za mé riziko inflaci, tak vlastně akcie jsou nejbezpečnější investicí, protože jako jedno z mála aktiv dokážou právě inflaci překonat. Investice do spořicího účtu je vlastně potom méně bezpečná, protože tam jsem se rizika inflace nezbavil a právě inflace mi z prostředků na účtu postupně ukusuje z hodnoty.

Takže pokud můj horizont je například 15 nebo 20 let, tak právě z důvodu aby portfolio bylo bezpečné tak do něj přidáváme akcie. Toto může pro někoho znít divně, protože akcie považuje za rizikové, ale je to tak. Akcie můžou skutečně být bezpečnějším řešením pro ochranu před inflací než jiná aktiva. Jak jsem již dřívějším dílu zmiňoval, akcie byly schopny zhodnotit za posledních 200 let průměrně o 6,6% ročně nad inflaci. Zde by možná mnoho Čechů poznamenalo, že zajímavou volbou jsou i nemovitosti, což určitě nechci vyloženě vyvracet, je však pravda, že světovým nemovitostem se na dlouhém horizontu nedařilo při překonání inflace tak dobře, jak by se mnozí mohli domnívat. Nemovitosti zhodnotily o 1% ročně nad inflaci. V Čechách jsme zatím nezažili žádnou vážnou nemovitostní krizi, která by snížila hodnoty nemovitostí o mnoho desítek procent, takže máme dojem že nemovitosti jsou tou nejlepší volbou a že vždy budou růst, ale skutečně tomu tak vždycky musí být?

Závěr

Jak jsme si tedy řekli, volíme větší správce aktiv namísto malých, velké fondy namísto těch menších a nedoporučujeme rozhodně kupovat jednotlivé akcie a nebo spekulovat na růst jednoho konkrétního sektoru či regionu. Ani nedoporučujeme spoléhat se na různé konkrétní měny. Dále místo toho abychom pořídili jeden konkrétní dluhopis, který někdo nabízí se zdánlivě zajímavým výnosem, tak raději volíme diverzifikované portfolio dluhopisů, kde riziko máme rozloženo do mnoha desítek firem. Stejně tomu je i u akcií, kdy díky indexovým ETF si můžeme například v rámci indexu MSCI World pořídit zhruba 1.600 světových firem a mít riziko rozděleno právě mezi toto velké množství společností.

Pokud takto naše portfolio rozložíme, máme zajištěnou alokaci mezi několik měn, do všech sektorů, do mnoha regionů po celém světě a pokud jeden z mnoha dílků tzv. nevyjde, má to vliv jenom na velmi malou část majetku a v podstatě to nijak neovlivní život investora a jeho finanční zázemí. A přesně z toho důvodu strategii Wealth Protection využíváme.

Pokud Vás zajímají konkrétně Vaše možnosti ohledně ochrany majetku a dosažení nekonečné renty a máte k dispozici alespoň 1 milion korun jednorázově, případně máte k dispozici nižší částku a navíc můžete investovat více než 5000 Kč měsíčně, tak navštivte stránky podcastu nekonecnarenta.cz nebo přímo naše firemní stránky kopecky-advisory.cz , kde si v pravém horním rohu můžete požádat o hodinovou konzultaci zdarma a já se Vám velmi rád budu věnovat. Děkuji Vám za pozornost,  přeji krásný den a příští středu opět na slyšenou.

 

Newsletter

Pokud Vás zajímají novinky z investování, přihlašte se do našeho newsletteru

Konzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.