ČEZ - je vhodné jej mít v portfoliu?

14. únor 2021

Uvažujete o koupi akcií ČEZ nebo je již máte ve svém portfoliu? Je vůbec dobré ČEZ vlastnit?

ČEZ - je vhodné jej mít v portfoliu?ČEZ - je vhodné jej mít v portfoliu?

Mnoho lidí, se kterými se setkávám uvažuje tak, že ČEZ je vlastněný státem, stát bude vždy potřebovat peníze, a tak vždy bude vyplácet dividendu, takže mají výnos jistý. Zároveň jde o sektor dodávky elektřiny, což se zdá jako jistý obor, protože elektřinu budeme pořebovat za všech okolností, takže investice do akcií ČEZ se musí vyplatit.

Rozhodně nemohu rozporovat, že dividenda, kterou ČEZ vyplácí, je skutečně stabilní. Byla pravidelně vyplácena a její výše v procentuálním vyjádření vůbec nevychází špatně. Aktuálně má ČEZ i dostatek volných prostředků a objevují se informace, že by současná dividenda mohla být i vyšší než obvykle. I hodnota akcie za poslední dobu poměrně rostla. Co víc si přát, očekávaná dividende v zajímavé výši, růst hodnoty v poslední době. Zdá se, že to nemá chybu.

A kde tedy může být háček?

Pokud chci ve svém portfoliu správně řídit riziko, měla by být akcie ČEZ jenom jednou z mnoha akcií, které vlastním. Bohužel se často setkávám s tím, že někdo věří ČEZu natolik, že ani jinou akcii nemá a to už není vůbec dobře. Osobně, ať už při péči o své vlastní peníze, tak při péči o peníze klientů se řídím strategií wealth protection (ochrana bohatství) a do této strategie vlastnictví jednotlivých akcií nezapadá. Strategie je nastavena tak, že pokud mám možnost se jakémukoliv riziku vyhnout, tak se mu vyhnu.

A co tedy vidím jako alternativu? Provedl jsem níže srovnání akcie ČEZ s celosvětovým indexem MSCI World (konkrétně využito ETF kopírující tento index). Proč světový index? ČEZ je jenom jedna akcie a ještě pouze jeden sektor, proti tomu uvnitř indexu MSCI World vlastním všechny sektory od energetiky, přes technologie až po zdravotnictví či bankovnictví. Už jenom to, že mám rozloženo do více sektorů, snižuje riziko na úplně jinou mez. Dále mám obrovskou regionální diverzifikaci, protože nevlastním jenom jednu akcii v České republice, ale mám peníze rozloženy do regionů po celém světě. A nakonec index MSCI World obsahuje přes 1600 akcií, tzn. mé riziko je rozloženo do skutečně velkého množství firem. Níže naleznete grafy srovnávající akcie ČEZ s MSCI World za období 5 a 10 let.


ČEZ vs MSCI World za 5 let
cez-01.jpg


ČEZ vs MSCI World za 10 let
cez-02.jpg


Z výše uvedených grafů je patrné, že hodnota akcie ČEZ za 5 leté období vzrostla o 40%, zatímco index MSCI World zhodnotil za stejné období o 100%. Na delším období 10 let je rozdíl ještě markantnější. Hodnota akcie ČEZ dokonce za posledních 10 let poklesla, zatímco index MSCI World vzrostl cca o 150%. Rozdíl výnosnosti za toto je období je tedy značný.

Na první pohled to tedy nevypadá s akciemi ČEZ nikterak dobře. Je tu však ještě dividenda, která není v grafech obsažena. Dividendový výnos byl některé roky 6%, jindy dosahoval 8 až 9%. A jak to ovlivnilo výnos? Před 10 lety byla hodnota akcie ČEZ 805 Kč, vyplacené dividendy viz tabulka níže činily v součtu 379 Kč, avšak současná hodnota ČEZ činí 533 Kč. Pokud počítáme původní hodnotu 805 Kč mínus současná hodnotu 533 Kč, tak nám vychází ztráta na jedné akcii ve výši -272 Kč. Proti tomu mohu počítat vyplacené dividendy ve výši 379 Kč, takže mi vychází celkový zisk 107 Kč na akcii. Když to vztáhnu k nákupní ceně na začátku, vychází mi kumulativní zhodnocení pouze 13,3%. Jak jsem uvedl výše, index MSCI World za stejné období vzrost cca o 150%, z čehož vyplývá, že investice do akcií ČEZ i včetně vyplacených dividend byla výrazně méně výnosná než investice do indexu MSCI World.


Dividendy ČEZ za posledních 10let
cez-03.jpg


Zdroj: https://www.cez.cz/cs/pro-investory/akcie/dividendy

Když vezmu v potaz i riziko vlastnictví jedné jediné akcie proti široce diverzifikovanému portfoliu více než 1600 ks světových akcií, osobně budu vždy volit investici spíše do MSCI World prostřednictvím ETF než do akcie ČEZ.

Samozřejmě ani investice do MSCI World není bez rizika, ale pokud si mohu vybrat, zda si koupím 1 akcii, v 1 sektoru a v 1 malé zemi v Evropě, tak rozhodně raději pořídím 1600 firem po celém světě a v různých sektorech i regionech. Může se samozřejmě stát, že akcii ČEZ se bude do budoucna dařit lépe, protože historický výnos není zárukou výnosu budoucího, ale stále je nutné počítat s tím, že nesu podstatně větší riziko než když si pořídím celý index prostřednictvím ETF.

Zdroje:
www.patria.cz
www.ishares.com/uk/individual/en/products/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true


Newsletter

Pokud Vás zajímají novinky z investování, přihlašte se do našeho newsletteru.

Konzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.