Chci rentu za 15 let. Jak na to?

24. březen 2022

Chci rentu za 15 let. Jak na to?Chci rentu za 15 let. Jak na to?


Podcast si můžete poslechnout na svých oblíbených platformách:

Nebo na našem YouTube viz níže:

Přepis podcastu:


Úvod

Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký. Vítám Vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta.

Nosným tématem tohoto podcastu je investování a hlavním cílem, ke kterému s klienty směřujeme, je možnost dosažení nekonečné renty. Tedy situace, kdy můžete dál pracovat, ale kdybyste se rozhodli, že nechcete, tak nemusíte. Máte tak právo volby, jak naložit se svým životem a budoucností.

Dnes se podíváme na to, jak se konkrétně dá dosáhnout renty a to konkrétně za 15 let.

Nespoléhejte si při čerpání renty na jeden zdroj

Podíváme se na cestu k dosažení renty ve výši 50.000 Kč měsíčně pro zaměstnance a 75.000 Kč pro majitele firmy či podnikatele. U majitelů firem počítám s vyšší možnou rentou, protože je počítáno i s jejich firmou, která jim k vyšší rentě pomůže.
Určitě je třeba, aby tato renta nebyla čerpána jenom z jednoho zdroje, ale abych diverzifikoval majetek, z kterého rentu čerpám. 
U zaměstnance je počítáno, že polovina renty bude z investic do nemovitostí a druhých 25.000 Kč bude čerpat z finančního majetku.
U majitele firmy bude diverzifikace rozdělena na třetiny, první třetina z nemovitostí, druhá třetina z finančního majetku a poslední třetinu bude čerpat buď z dividendy z vlastní firmy nebo z majetku po prodeji firmy.
Díky takovéto diverzifikaci mám jistotu, že pokud se jedné z těchto částí nebude dařit, stále mi zbývá jiný zdroj pro čerpání renty. Takže  pokud například zkolabuje trh s nemovitostmi v ČR, tak stále mám aktiva ve finančních trzích, která jsou navíc umístěna v investicích po celém světě mimo ČR a Evropu, takže diverzifikuji i mimo náš region.

Renta 25.000 Kč z finančního majetku

Z tohoto nám tedy vychází, že jak zaměstnanec, tak majitel firmy potřebuje čerpat z finančního majetku rentu ve výši 25.000 Kč.
Sice jsme schopni zajistit klientovi i správu investičních nemovitostí, ale v této úvaze se zaměříme pouze na investice na na kapitálových trzích a jak tedy dosáhnout takovouto rentu z finančního majetku.

Horizont jsem v úvodu uvedl 15 let, protože se často setkávám s klienty, kteří už bohužel právě nemají čas akumulovat majetek 20 nebo 30let, ale času jim zbývá méně. Každopádně brzy uvidíte, že nic nemusí být ztraceno a že i při horizontu 15let se dá velmi reálně renty dosáhnout.

Jak velký podíl akcií?

Horizont 15 let už sice není tak krátký, abych musel investovat vyloženě hodně konzervativně, ale zároveň to ani není horizont, kde by většina klientům mohla investovat 100% prostředků do akcií.
Budeme počítat s alokací 60% akcie a 40% dluhopisy, s tím, že pokud bychom se bavili o dynamickém investorovi, tak by na horizontu 15 let mohl mít alokaci až 77% akcií, ale bude samozřejmě lepší počítat s konzervativnější variantou.

Když se podíváme na 100letá data, a jak dopadla různá 15letá období přesně při této alokaci 60% akcií a 40% dluhopisů, tak se nikdy nestalo, že by portfolio za 15 let skončilo ve ztrátě. V 95% všech období se pohyboval výnos od 4,44% do 14,19%. Pokud se podíváme na průměr, tak průměrný výnos i při takto konzervativnější strategii činil 9,04% a medián, tzn. hodnota, okolo které se zhodnocení nejvíce pohybovalo byl 8,12%.

Dosažitelný výnos dle reálný dat po odečtení nákladovosti

Z toho nám vyplývá, že při této alokaci, když budeme počítat s tím nejpravděpodobnějším výnosem, který byl historicky dosahován, tak můžeme vzít právě těchto 8,12%. Pokud od toho odečteme případnou nákladovost portfolia a zaokrouhlíme, můžeme počítat s výnosem portfolia 6,5%.

Výnos počítáme nominální, protože rentu stanovujeme takovou, abych si mohl z budoucí renty za 15 let koupit to samé jako nyní.
Tzn. pro rentu 25.000 Kč nám při průměrné 3%ní inflaci vychází, že bude třeba za 15 let čerpat rentu ve výši 38.949 Kč, aby pokryla to stejné jako dnešních 25.000 Kč. 

Když budeme vycházet z toho, že chceme čerpat rentu ve výši 5.000 Kč z každého milionu, tak potřebujeme majetek ve výši 7.789.837 Kč.

Kolik potřebuji investovat pro získání renty?

A teď už se dostáváme k částkám, které je třeba investovat, abychom takovéto renty mohli dosáhnout. Počítám, že v rámci různých rezerv či produktů máme pro splnění tohoto cíle k dispozici částku 500.000 Kč jednorázově. K tomu jen doplňuji, že pokud klienti sečtou veškeré své spoření, produkty a účty, není výjimkou i podstatně větší částka, která by mohla být nad rámec finanční rezervy investována. K této jednorázové částce pak stačí investovat 17.500Kč měsíčně a tuto úložku každý rok navýšit o inflaci. A toto nám stačí k tomu, abychom po 15 letech mohli čerpat zmíněnou rentu 38.949 Kč se započtením inflace.

Pokud se podíváme na průběžný stav takovéto investice, tak například za 10let již můžete mít k dispozici majetek ve výši 4.242.000 Kč, z kterého je reálné čerpat rentu ve výši 21.000 Kč v budoucích cenách, což už v dané době bude jistě schopné zaplatit velkou část měsíčních výdajů. 

A co když mám delší horizont?

Zároveň, pokud se podíváme na to, že nakonec po 15letech ještě zatím rentu čerpat nepotřebujete a budete dalších 5 let pokračovat v investování dle původní strategie, tak o 5 let déle, tedy za 20 let odteď, už budete mít majetek kolem 12.500.000 Kč, z kterého je reálné čerpat rentu ve výši 62.500 Kč v budoucích cenách.

Je tedy vidět, že není až tak těžké dosáhnout na rentu ve výši 25.000 Kč z finančního majetku. Navíc, pokud byste si už od začátku stanovili, že můžete čerpat rentu nikoliv za 15 let, ale za 20 let, tak místo 17,5tis vám bude stačit investovat pouze 11.500 Kč. Na tomto rozdílu je vidět, jaké kouzlo má složené úročené a jak velký rozdíl dokáže udělat pouhých 5 let navíc v délce investování. Jak už jsem o tom jednou hovořil, čím dříve člověk začne, tím to je pro něj vlastně levnější.

Každý může dosáhnout renty

Zároveň také, i kdybyste investovali méně, ať už jednorázově nebo měsíčně, tak stále je důležité, že jste si nastavili nějaký cíl a že jste vůbec začali investovat. I kdyby vám nyní nevycházely prostředky na přesně tu výši investice, jak jsem popisoval, stále je dobré, že začnete na splnění cíle pracovat a nakonec se za rok za dva nebo za tři může vaše situace změnit a můžete již mít dostatek prostředků na investici, která Vás ke 100%nímu splnění cíle dovede. Vždy na tom budete lépe než ten kdo vůbec neinvestuje a nebo než ten, kdo začne investovat až později, protože mu utečou cenné roky. 

A pokud na konci nedosáhnete renty 25.000 Kč, ale vyjde vám to na rentu například 20.000 Kč v dnešních cenách, tak myslím, že to je pořád super. Navíc jsem na začátku zmiňoval, že touto úvahou řešíme pouze tu část renty, která bude čerpána z finančního majetku, ale stále nám to může doplnit renta z nemovitostí a majitelům firmy může pomoci k vyšší rentě jejich firma. 

Závěr

V současné době je vidět víc než kdy dříve, že sázet svoji budoucnost pouze na jeden typ majetku nemusí dopadnout vůbec dobře a že i peníze na účtu v extrémních dobách mohou být ve větším riziku než peníze investované do firem či dluhopisů po celém světě. Začněte tedy s investováním co nejdříve a jděte své budoucnosti naproti.

Protože rizikový profil každého je jiný, tím pádem i potenciál výnos je jiný, i nastavení portfolia pak musí být jiné, tak se samozřejmě mohou uvedené závěry u každého z vás lišit. Pokud byste si přáli prověřit možnosti konkrétně Vám na míru a máte k dispozici více než 1 mil.Kč jednorázově, případně nižší částku, ke které můžete investovat alespoň 10.000 Kč měsíčně, tak se můžete obrátit na nás a získat 30 minutovou konzultaci zdarma ke zodpovězení Vašich dotazů. Stačí jít na náš web kopecky-advisory.cz a vpravo nahoře si o konzultaci požádat.

E-book

Případně pokud jste majitel firmy nebo podnikatel, připravili jsme pro vás e-book zdarma obsahující návod jak v 5 krocích získat díky firmě nekonečnou rentu. Po stažení e-booku obdržíte i něco navíc, ale to už se nechte překvapit.

Odkaz na stažení e-booku a také ostatní zmiňované odkazy najdete v popisku podcastu.  https://www.kopecky-advisory.cz/renta-diky-firme/

Pokud se Vám tento podcast líbí, budu rád, když jej na svých platformách ohodnotíte a když si jej přidáte do sledování nebo se přihlásíte k odběru.

Děkuji Vám za pozornost, přeji krásný den a brzy opět na slyšenou.


Newsletter

Pokud Vás zajímají novinky z investování, přihlašte se do našeho newsletteru

Konzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.