Investice do dluhopisů

14. červenec 2022

Investice do dluhopisůInvestice do dluhopisů


Podcast si můžete poslechnout na svých oblíbených platformách:

Nebo na našem YouTube viz níže:

Přepis podcastu:


Úvod

Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký. Vítám Vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta.

Nosným tématem tohoto podcastu je investování a hlavním cílem, ke kterému budeme směřovat, je možnost dosažení nekonečné renty. Tedy situace, kdy můžete dál pracovat, ale kdybyste se rozhodli, že nechcete, tak nemusíte. Máte tak právo volby, jak naložit se svým životem a budoucností.

Většinou hovořím o akciích, ale dnes to bude trochu o něčem jiném, a to o dluhopisech.

S ohledem na to, že úrokové sazby vzrostly, tak už může být v současné době zajímavé se o něco více zamýšlet právě i nad investicí do dluhopisů. 
Konkrétně mluvím zatím spíše o českých dluhopisech, protože úroková sazba ČNB vzrostla výrazně více než například sazby v Americe nebo v Evropě. 

České státní dluhopisy

Výnosy českých státních dluhopisů ke konci června již činily u desetiletého dluhopisu 4,6%, u pětiletého 4,99% a u dvouletého dluhopisu dokonce 5,65%. Výnos kolem pěti procent nebo i více v situaci, kdy půjčuji státu s minimálním rizikem, není určitě nijak špatný. 

V posledních letech státní dluhopisy nebyly příliš zajímavé, protože nepřinášely téměř žádný výnos. Jak však vidíte, to se v současné době změnilo. Jediné zajímavé dluhopisy byly ty české protiinflační, které jsme do portfolií doporučovali, a které vlastně přináší výnos ve výši inflace. Ale bohužel tyto dluhopisy šlo naposledy koupit na konci roku 2021 a nyní již nejsou k dispozici. 

Vysvětlení chování dluhopisů při změně úrokových sazeb

Teď se ještě podíváme na to, proč jsem na začátku mluvil o úrokových sazbách a jak zásadní jsou právě úrokové sazby pro cenu dluhopisů. 
Ukážeme si to na konkrétním jednoduchém příkladu.
Pojďme si představit, že máme jednoletý dluhopis za cenu 100 korun a tento dluhopis přináší kupon 5 korun tedy ve výši 5%. Na konci roku tedy z tohoto dluhopisu můžeme mít 105 korun. Pokud však dojde ke zvýšení sazeb o 1%, tak už nové dluhopisy, které by stát vydával, nebudou nabízet 5% kupon neboli výnos, ale stát už musí vydat dluhopisy s 6% kuponem. Když tedy tento svůj dluhopis budeme chtít někomu prodat, tak by mu přinášel jenom 5%ní kupon, zatímco on chce už 6% kupon jako u nově vydaných dluhopisů. Z toho důvodu mi za něj nezaplatí 100 korun, ale zhruba 99 korun. Na konci roku pak dostane 105 korun, jak jsme si říkali, ale nakoupil za 99, tzn jeho zisk je 6 korun a to je právě ten zhruba 6% výnos, který požadoval. Pokud by nešlo o jednoletý dluhopis, ale byl by to například pětiletý dluhopis, tak samozřejmě bude potenciální kupující chtít vykompenzovat jedno procento rozdílu za každý rok, takže když je to dluhopis na 5 let, tak by za takový dluhopis zaplatil zhruba 95 korun místo 100 korun, aby se mu tento rozdíl vyrovnal. 

Z tohoto tedy dobře vyplývá, že když úrokové sazby rostou, tak hodnota dluhopisů klesá, protože ten starý dluhopis nabízí nižší kupon a z toho důvodu za něj kupující není ochoten zaplatit plnou cenu, ale potřebuje nakoupit za nižší cenu, aby mu to vyrovnalo rozdíl v úroku, který požaduje. 

A jaké dluhopisy nyní využít v portfoliu? 

Protože se může stát, že ČNB bude i nadále úrokové sazby zvyšovat, aby dále bojovala s inflací, zatím není vhodné pracovat s dlouhodobými dluhopisy, protože na ty budeme mít potenciální zvýšení sazeb negativní vliv. Avšak pokud se bavíme o krátkodobých dluhopisech, tam už lze o investici uvažovat, protože díky tomu, že jejich splatnost je krátká, tak případné zvýšení sazeb na ně nebude mít takový vliv, což bylo vidět i na vysvětlujícím případu před chvílí. Dlouhodobými dluhopisy jsou myšleny zejména dluhopisy se splatností 10 let a více, ale ani například 5letý dluhopis není úplně vhodný, protože při zvýšení sazeb o 1% jeho hodnota poklesne zhruba o 5%, zatímco u krátkodobého dluhopisu, například jednoletého by jeho cena poklesla v takovém případě pouze zhruba o 1%.

Dluhopisy s variabilním kuponem

Kromě krátkodobých dluhopisů je pak možné investovat i do dluhopisů s variabilním kuponem, které nemají fixní sazbu po celou dobu, ale jejich kupon se odvíjí zpravidla od sazby PRIBOR apod. Tzn. cena tohoto dluhopisu kolísá podstatně méně než cena dluhopisu s fixním kuponem. Proč tomu tak je? Pokud ČNB zvýší sazbu, tak se obratem změní i PRIBOR a tím pádem se tato změna brzy promítne i do výše kuponu tohoto dluhopisu. Jde pak pouze o to, zda se variabilní kupon mění třeba měsíčně, půlročně nebo ročně a podle toho se bude cena dluhopisu měnit. Čím častěji dochází ke změně kuponu u takového dluhopisu, tím lepší, protože tím  rychleji se případné zvýšení sazeb do vyšší úroku u tohoto dluhopisu promítne.

K dluhopisům s variabilním kuponem jenom doplňuji, že jsou vhodnější do dob, kdy se očekává zvyšování sazeb, protože to pak znamená, že můj úrok bude v budoucnu vyšší, zatímco v období, kdy se očekává snižování sazeb, tak samozřejmě můj úrok bude do budoucna právě nižší. V takovou situaci bude vhodnější volit spíše dlouhodobější dluhopis s fixním kuponem, protože jeho cena při poklesu sazeb poroste. Pokud mám například desetiletý dluhopis s úrokem 5% a sazby poklesnou na 4%, tak je tento dluhopis žádaný, protože bude 10 let vydělávat o jedno procento více než nově vydané dluhopisy.

Je vhodné zařadit nyní dluhopisy do portfolia?

Jak můžete vidět, dluhopisy jsou zajímavá tématika, i když pro někoho možná trochu složitější na chápaní. A právě z toho důvodu, že v současné době jsou a budou spíše vyšší úrokové sazby, tak konečně dluhopisy přináší i nějaký výnos a mohou být nyní poměrně zajímavým aktivem. Zatím tedy alespoň ty krátkodobé dluhopisy. K čemuž však musím obratem doplnit, že snažit se teď vše zainvestovat do dluhopisů, protože mají vysoký kupon neboli úrok a mít pocit, že to bude lepší než třeba investice do něčeho jiného, nemusí být úplně dobrý nápad. Stále apeluji na rozložení investic mezi více typů aktiv, aby to nebyla sázka jenom na jednu kartu.

Koupit české státní dluhopisy na přímo?

Pokud chcete přidat dluhopisy do portfolia, tak můžete státní dluhopisy koupit i napřímo u svého investičního brokera, ale je pravda, že k tomu je určitě třeba mít něco nastudováno a dané problematice více rozumět, protože těch dluhopisů je k dispozici spoustu a pokud tomu člověk dostatečně nerozumí nemusí vybrat zrovna ten správný. Navíc tam je většinou minimální investice v nižších statisících, takže to také není úplně pro každého.

Investice do dluhopisového fondu

Vhodným řešením je pak spíše využít podílového fondu na dluhopisy s krátkou splatností a v dokumentech k tomuto fondu se dívat na položku durace. Hledat opravdu kratší duraci ideálně kolem hodnoty 1. Durace se dá zjednodušeně přirovnat ke splatnosti dluhopisu, tzn. pokud má fond duraci 1, tak to znamená, že zvýšení úrokové sazby o 1% bude znamenat, že hodnota tohoto fondu poklesne právě zhruba o 1%. No a protože ČNB stále sazby může zvyšovat, tak určitě fond s durací například 5 a tedy potenciálním poklesem o 5% není úplně optimální volbou, když mám možnost volit fond s durací kratší. Ona nakonec přijde i doba dluhopisů s delší splatností a tedy i s delší durací, ale to bude až v období, kdy se již bude čekat právě pokles úrokových sazeb.

Investice do firemních dluhopisů, příležitost nebo hrozba?

Co se týče dluhopisů, tak ještě jsem nehovořil o dluhopisech firemních, které jsou stále vehementně nabízeny různými prodejci. Stále se objevují i nabídky dluhopisů s úrokem 6 nebo 7%, což sice může vypadat zajímavě, ale když si vzpomenete, že na začátku jsem hovořil o tom, že českému státu mohu půjčit za 5,65%, tak rozhodně nebudu půjčovat jakékoliv firmě za jenom drobně vyšší úrok, když tam nesu podstatně větší riziko. Navíc, jak jsem zmiňoval v minulém podcastu, mohu využít třeba také fondu kvalifikovaných investorů, který využívá možnosti těžit z repo operací ČNB se sazbou 7%, z čehož se odečte jen nákladovost pár desetin. A nebo prostě mohu využít dluhopisového fondu, jak jsem před chvílí říkal, uvnitř kterého je mnoho desítek dluhopisů a je to tedy podstatně bezpečnější investice. 

V současné době a vlastně i jiné době nedává úplně smysl investovat nějakou velkou část prostředků do rizikového dluhopisu jakékoliv firmy, ať už je dluhopis zaměřen na nemovitosti nebo na různé skvělé líbivé projekty. Do takového dluhopisu je vhodné investovat 5% maximálně 10% kapitálu a rozhodně bych nyní požadoval podstatně vyšší úrok než je 6 nebo 7%. Dle mého názoru mnoho firem nedostojí svým závazkům a nejen, že klienti nedostanou svůj kýžený úrok, ale přijdou o veškeré prostředky, které do daného dluhopisu investovali. Než koupit rizikový dluhopis nějaké firmy je rozhodně vhodnější využít spíše investice do celého portfolia dluhopisů zpravidla prostřednictvím fondu a jak jsme si řekli, i státní dluhopisy nyní přináší velmi slušný úrok při podstatně nižším riziku.

Závěr

Dnes to tedy nebylo o akciích, o kterých většinou mluvím, ale poodkryl jsem také i něco o dluhopisech, které jsou často podceňovaným aktivem. Dluhopisy rozhodně mají v portfoliu klienta své místo a rozhodně je vhodné je do portfolia zařadit a přidat mezi další typy aktiv a nesázet, jak stále opakuji jenom na jednu kartu.

Pokud chcete poradit s dluhopisy nebo celkově s rozložením majetku, neváhejte se na nás obrátit. Stačí jít na náš web kopecky-advisory.cz a v pravém horním rohu si požádat o půlhodinovou konzultaci zdarma, na které Vám rád zodpovím jakékoliv dotazy.

Dále pak na našem webu najdete sekci e-booků, kde si můžete stáhnout e-book pro podnikatele a majitele firem nebo e-book s návodem, jak v 9 krocích dosáhnout finanční svobody. Po stažení e-booku obdržíte vždy i něco navíc, ale to už se nechte překvapit.  https://www.kopecky-advisory.cz/e-book/

Na našem webu se můžete přihlásit i k odběru newsletteru.

Pokud se Vám tento podcast líbí, budu rád, když jej na svých platformách ohodnotíte a když si jej přidáte do sledování nebo se přihlásíte k odběru.

Odkaz na stažení e-booku a také ostatní zmiňované odkazy najdete v popisku podcastu. 

Děkuji Vám za pozornost, přeji krásný den a brzy opět na slyšenou.


E-book

Dále pak na našem webu najdete sekci e-booků, kde si můžete stáhnout e-book pro podnikatele a majitele firem nebo e-book s návodem, jak v 9 krocích dosáhnout finanční svobody. Po stažení e-booku obdržíte vždy i něco navíc, ale to už se nechte překvapit.  https://www.kopecky-advisory.cz/e-book/

Na našem webu se můžete přihlásit i k odběru newsletteru. - https://www.kopecky-advisory.cz/prihlaseni-do-newsletteru/

Pokud se Vám tento podcast líbí, budu rád, když jej na svých platformách ohodnotíte a když si jej přidáte do sledování nebo se přihlásíte k odběru.

Odkaz na stažení e-booku a také ostatní zmiňované odkazy najdete v popisku podcastu. 

Děkuji Vám za pozornost, přeji krásný den a brzy opět na slyšenou.

Newsletter

Pokud Vás zajímají novinky z investování, přihlašte se do našeho newsletteruKonzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.