Honorované či provizní investiční poradenství?

12. říjen 2021

Honorované či provizní investiční poradenství?Honorované či provizní investiční poradenství?

Podcast si můžete poslechnout na svých oblíbených platformách:


Nebo shlédnout na našem YouTube kanálu viz níže:


Přepis podcastu


Úvod

Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký. Vítám Vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta.
 
Tématem tohoto podcastu je svět investování a vše kolem něj. Budete v něm postupně získávat informace o tom, jak si zajistit svou vlastní nekonečnou rentu, která pokryje část nebo úplně všechny vaše měsíční výdaje. Zároveň je cílem, aby tato renta nebyla nijak závislá na Vaší firmě, Vašem zaměstnání či podnikání. Kromě soukromé renty se budeme zabývat i tím, jak si splnit i jakékoliv další finanční cíle, jako třeba budoucnost Vašich dětí a podobně.

Dnes se chci zaměřit na rozdíl mezi honorovaným a provizním investičním poradenstvím. Osobně se věnuji honorovanému investičnímu poradenství, z čehož vyplývá, že spíše vidím výhody v honorovaném způsobu odměňování. Každopádně tím nechci říct, že zatracuji provizní způsob odměňování, protože i ten má pro určité případy své využití.

Provizní investiční poradenství

Nejprve popíšu ten, zatím v Čechách, běžnější způsob placení za investiční produkty, a to je právě provizní model. Tento způsob znáte jak ze svých bank, tak od finančních poradců prodávajících investiční produkty.
 
Pokud je Vám nabídnut investiční produkt, zpravidla je Vám účtován vstupní poplatek. Výše tohoto poplatku může být u akciových fondů třeba až 5% z výše investice, ale zpravidla se v průměru za různé typy fondů či investičních řešení tento vstupní poplatek pohybuje někde mezi 2 až 3%. Pokud budeme počítat nižší z uvedených procent, tak při investici 1.000.000 Kč činí poplatek 20tis korun. Avšak z investice například 10M už je to poplatek 200tis a z investice ve výši 50M už poplatek vychází na celý jeden milion korun. K tomu jen chci doplnit, že u těchto větších částek je zpravidla možné dosáhnout na nižší úroveň poplatku, ale stále se bude pohybovat spíše ve statisících. Sami můžete posoudit, zda to je adekvátní odměna za zprostředkování investic.

Takto je nastaven poplatek u jednorázové investice, avšak klienti často investují měsíčně, kde se poplatek počítá z cílové částky. Využívá se tam tzv. předplacený poplatek. Když klient investuje například 10.000 měsíčně, tak se počítá kolik celkově pošle do investice měsíčních plateb za daný investiční horizont. Nejsou výjimkou smlouvy uzavřené na 30 let. V tu chvíli se počítá cílová částka následovně. Platba 10tis krát 12 měsíců, což je 120tis za rok a krát 30 let nám vychází cílová částka 3.600.000 Kč. Z této částky by se pak počítaly zmíněná dvě procenta, takže nám vychází poplatek ve výši 72.000 Kč. Ale bohužel, pokud se podíváme do sazebníků investičních společností, reálně tento poplatek nejsou 2%, ale u předplacených poplatků se běžně účtuje třeba až 3,5% z cílové částky. 

Co je TER?

To by byl poplatek spojený se začátkem investování, pak je tu ale ještě další nákladovost a tou je manažerský poplatek. Ten se počítá v procentech za rok z objemu investovaných prostředků. Výše těchto nákladů najdete v tzv. Kiidech, což jsou klíčové informace pro investora a jsou označeny zkratkou TER, která znamená Total Expense Ratio, v překladu tedy celková roční nákladovost. Pro zjednodušení to funguje tak, že o tento poplatek se Vám snižuje výnos, tzn. pokud Vámi koupený fond vydělá 5% ročně a nákladovost činí 2% ročně, zůstává Vám výnos 3%. Důležité je také upozornit, že pokud fond nevydělá nic, stále tam máte náklad 2%, tzn. v takové situaci je Váš výnos mínus 2%. Když jsem se podíval na nákladovost nejvíce využívaných akciových fondů v České republice, tzn. v podstatě vlajkové lodě největších českých bank, tak mohu jmenovat roční nákladovost 2,22%, 2,2% nebo 2,35%. Existují i různá balíčková řešení, tzn. že investiční společnost postaví portfolio z několika dalších podílových fondů, vytvoří tedy tzv. fond fondů a tam dosahuje jejich nákladovost dokonce až na 2,65% ročně.

Z tohoto vyplývá, že roční nákladovost je podstatně důležitější než případný vstupní poplatek. Vstupní poplatek Vám sníží hodnotu investice pouze v prvním roce, zatímco manažerský poplatek, pokud je například o 1% vyšší než je standard, tak Vám ukrajuje 1% každý rok z výnosu. Tzn. zjednodušeně by se dalo říct, že za 10 let přijdete každý rok o 1%, tzn. celkem o 10% majetku. Přesný výpočet je samozřejmě složitější z důvodu složeného úročení a rozdíl je bohužel ještě větší než 10%. Pro zjednodušení a základní představu o tom, jak velký vliv má jedno procento nákladovosti navíc za období deseti let, toto ale jistě stačí.

Uvedené příklady roční nákladovosti nad 2% potvrzují, že aktivní správa podílových fondů je skutečně nákladná, jak jsem již zmiňoval v minulém dílu tohoto podcastu. Součástí roční nákladovosti podílových fondů je i tzv. trailer fee, což je odměna, kterou dostává v rámci provizního poradenství zprostředkovatel fondu. Problém je, že podíl zprostředkovatele na management fee běžných podílových fondů je pouze v řádech desetin procenta. Z toho důvodu poradce, který daný produkt zprostředkoval, nemá příliš velkou motivaci se o klienta dále starat, protože z podílu na management fee není dostatečně zaplacen.

Placené investiční poradenství

Nyní jsme si shrnuli základní záležitosti týkající se provizního poradenství a teď se pojďme podívat na honorované investiční poradenství nebo chcete-li placené investiční poradenství.

V rámci honorovaného investičního poradenství se při sjednávání investic neúčtuje žádný vstupní poplatek, který by se počítal procentem z investované částky, ale většina placených investičních poradců si účtuje fixní poplatek. Ten je kalkulován tak, aby z toho byla pokryta práce, kterou je třeba vykonat v souvislosti s tvorbou investičního plánu, nastavení portfolia, stanovení alokace, otevření účtu u brokera, nastavení pokynů a další administrativní či jiné kroky, které s tímto souvisí. Za tyto všechny služby dohromady si honorovaní poradci účtují zpravidla někde mezi 20 až 50 tis jednorázově dle složitosti řešení a cenové politiky poradenské firmy. Klient tedy platí jednorázový fixní poplatek stanovený přesně dle dodaných služeb bez ohledu na výši investice, takže to je podobné, jako by využil právní či jiné služby. Klient má pak nastaven investiční plán a k tomu investiční strategii a pokud do budoucna investuje jakékoliv další prostředky v jakékoli výši, již investuje zdarma a nejsou mu účtovány žádné další poplatky za nově zaslané prostředky.

Honorovaný investiční poradce je totiž dále placen servisním poplatkem za správu investic, který právě není tak nízký jako již zmíněný trailer fee v rámci provizního poradenství a díky tomu je práce honorovaného poradce skutečně zaplacena. Jako honorovaní poradci jsme tedy placeni přímo klientem a máme transparentně stanovenou roční odměnu dohodnutou ještě před začátkem spolupráce. Zároveň tím, že nás platí přímo klient a nikoliv žádná investiční společnost, pracujeme přímo pro klienta a řešíme jen jeho zájmy a potřeby. Nemáme důvod hájit zájmy kohokoliv jiného. Klient přesně vidí, kolik daná odměna činí a z toho důvodu máme maximální motivaci, abychom mu poskytli dostatečně kvalitní servis v rámci dané odměny. Investování je záležitost mnoha let, dá se říct, někdy i desítek let a z toho důvodu chceme, aby naši klienti získali takovou službu, která odpovídá tomu, kolik za ní platí, protože s klienty chceme pracovat skutečně dlouhodobě.

A co je součástí této služby péče o investice? Každý náš klient dostává pravidelně informace do emailu o tom, co důležitého se událo v investičním světě a co se může týkat jeho investičního portfolia. Provádíme pravidelnou realokaci aktiv v případě, že z důvodu tržních změn je převážena dynamická či konzervativní složka apod. Máme přesně stanovenou strategii, jak se zachováme při krizových situacích na trzích, aby klienti mohli včas a správně reagovat. S klienty jsme průběžně v kontaktu a minimálně jednou za rok se potkáváme na výroční schůzce, kde analyzujeme, jaký byl vývoj portfolia a jak se nám daří přiblížit se ke stanoveným investičním cílům apod.

Tento servisní poplatek se u většiny poradců pohybuje někde mezi 1 až 1,5% ročně, případně u větších investovaných částek, zpravidla od 5M výše, je využíván i tzv. success fee, tedy výkonnostní poplatek nebo-li jinak poplatek ze zisku. Ten je účtován zpravidla ve výši kolem 10% ze zisku. K tomu je pak také účtován fixní roční poplatek, ale v nižší výši většinou 0,4 až 0,6% ročně. Výkonnostní poplatek se počítá dle tzv. high watermark, tzn. po přeložení z angličtiny to lze přirovnat k výšce vodní hladiny. Tento poplatek ze zisku se účtuje vždy pouze při překonání každé další nejvyšší úrovně, kam se trh nebo-li dle přirovnání, kam se hladina vody dostala. Je to tak stanoveno z toho důvodu, aby se neúčtoval tento poplatek dvakrát, tzn. když trh propadne pod úroveň svého vrcholu, poplatek ze zisku se bude účtovat až ve chvíli, kdy tento vrchol opět překoná až do chvíle než dosáhne dalšího vrcholu atd. 

Poplatek ze zisku

Díky tomuto poplatku ze zisku jsme vždy na straně klienta, protože pokud klient nevydělává, nevyděláváme ani my. A to až do chvíle, než je překonána poslední nejvyšší hodnota portfolia. Jak jsem zmiňoval, k poplatku ze zisku se stále účtu fixní poplatek, který je pak na nižší úrovni, ale tento poplatek nemůže být nulový, protože i v dobách, kdy se trhům dlouhodobě nedaří je třeba se stále o vše starat. Ba dokonce v krizových obdobích je naše služba o to důležitější a může mít vyšší hodnotu, protože může klienta ochránit před špatným rozhodnutím a tedy ochránit proti zbytečným ztrátám. Na našem blogu můžete najít analýzu společnosti Vanguard o přidané hodnotě placeného investičního poradenství, z které vyplývá, že špatná investiční rozhodnutí mohou klientům ubrat kolem 1,5% ročně z jejich výnosu. Co dokáže udělat pouze 1%ní rozdíl jsme si již dnes řekli a zde je rozdíl ještě větší. Odkaz na blog najdete případně na stránce této epizody na webu nekonecnarenta.cz. (https://www.kopecky-advisory.cz/blog/pridana-hodnota-placeneho-investicniho-poradenstvi.html)

Abychom mohli pracovat tímto způsobem a domluvit si s klientem konkrétní odměnu, využíváme k tomu právě nízkonákladová ETF, o kterých jsem mluvil v minulém dílu podcastu, případně v některých případech podílové fondy v bezprovizní variantě, tzn. bez zmíněného trailer fee. Podílový fond má nákladovost jenom správy portfolia fondu, ale není tam žádná provize zasílaná zprostředkovateli, protože tuto odměnu si pak účtujeme zvlášť jak jsem nyní popsal.

Jak jsem zmiňoval na začátku, i provizní poradenství je pro některé případy vhodné řešení. Pokud investujete 2 nebo 3 tis měsíčně nebo méně, případně chcete zainvestovat 200 nebo 300tis jednorázově či menší částky, tak procentní poplatek v rámci provizního poradenství z této výše investice nevychází nijak vysoký. Vyjde to tedy levněji, ale na druhou stranu za to mnohdy, zejména u menších počátečních částek, nezískáte komplexní finanční plán, dlouhodobou strategii apod. Spíše půjde pouze o prodej neboli zprostředkování konkrétního produktu či balíčku. 

Výhody honorovaného poradenství

Oproti tomu honorované poradenství je dle mého názoru zejména transparentnější a placené spravedlivějším způsobem. Nemůže být přeci rozdíl jestli klient investuje 3 miliony nebo 7 milionů korun, v těchto úrovních je práce totožná, a tak nedává smysl výpočet poplatku procentem z této sumy. Fixní odměna, spočítaná přesně dle práce, kterou je třeba vykonat pro zřízení investice je pro klienta mnohem spravedlivější. Zároveň jakékoliv další nové investované prostředky již nejsou zatíženy žádným dalším poplatkem, což je další výhoda. 

A i co se týče průběžné nákladovosti. Jak jsem zmiňoval, běžně prodávané akciové fondy na českém trhu stojí zhruba 2 až 2,5% ročně. Určitě doplňuji, že od zahraničních správců lze někdy i v rámci akciových fondů získat nákladovost nižší, ale většinou je stejně blízko ke 2% hranici. Proti tomu celková nákladovost v rámci honorovaného poradenství se zpravidla pohybuje od 1,5 do 2% ročně. V tomto procentu však máte již kompletně zaplacenou správu portfolia, realokaci, analytický servis, pravidelný reporting, výroční schůzky, ale zejména čas investičního poradce, kterému můžete kdykoliv zavolat a poradit se s ním, což může být často k nezaplacení. 

Pokud Vás zajímá, jak by to mohlo vypadat konkrétně ve Vaší situaci nebo chcete zjistit konkrétně Vaše možnosti ohledně dosažení nekonečné renty a máte k dispozici alespoň 1 milion korun jednorázově, případně máte k dispozici nižší částku a navíc můžete investovat více než 5000 Kč měsíčně, tak navštivte stránky podcastu nekonecnarenta.cz nebo přímo naše firemní stránky kopecky-advisory.cz , kde si v pravém horním rohu můžete požádat o hodinovou konzultaci zdarma a já se Vám velmi rád budu věnovat. Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.


E-book

https://www.kopecky-advisory.cz/renta-diky-firme/

 

Newsletter

Pokud Vás zajímají novinky z investování, přihlašte se do našeho newsletteru

Konzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.