Kolik vydělaly akcie, dluhopisy nebo nemovitosti za 200 let?

19. říjen 2021

Kolik vydělaly akcie, dluhopisy nebo nemovitosti za 200 let?Kolik vydělaly akcie, dluhopisy nebo nemovitosti za 200 let?
Podcast si můžete poslechnout na svých oblíbených platformách:


Nebo shlédnout na našem YouTube kanálu viz níže:Přepis podcastu


Úvod

Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký. Vítám Vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta.
 
Tématem tohoto podcastu je svět investování a vše kolem něj. Budete v něm postupně získávat informace o tom, jak si zajistit svou vlastní nekonečnou rentu, která pokryje část nebo úplně všechny vaše měsíční výdaje. Zároveň je cílem, aby tato renta nebyla nijak závislá na Vaší firmě, Vašem zaměstnání či podnikání. Kromě soukromé renty se budeme zabývat i tím, jak si splnit i jakékoliv další finanční cíle, jako třeba budoucnost Vašich dětí a podobně.

Zdroje dat

Dnes se s Vámi podělím o dvěstěletou historii zhodnocení jednotlivých druhů aktiv. Dozvíte se , jak se za posledních 200let dařilo akciím, dluhopisům nebo i zlatu. Jakému aktivu si myslíte, že se dařilo nejlépe? 

Pro zpracování jsem využil 2 zdroje dat. Jedním je německá Deutsche Bank, která zpracovala v loňském roce dokument Long-Term Asset Return Study. Druhým zdrojem je analýza "The Future for Investors" od Jeremyho Siegela z roku 2005, doplněná pak k roku 2013. Zdrojové grafy či odkaz na uvedenou studii Deutsche Bank najdete na stránkách podcastu nekonecnarenta.cz v článku k této epizodě.

Mezi daty obou studií je drobný rozdíl, ale je vidět, že i když jde o různé zdroje, tak stále jsou si 200letá zhodnocení velmi podobná. Zároveň data u obou studií nekončí stejným obdobím, tzn. je logické, že údaje nemohou být totožné, když Deutsche bank uvádí data do roku 2020 a Siegel pouze do roku 2013.

Bavíme se vždy zejména o reálném zhodnocení, tzn. zhodnocení po odečtení inflace. Protože je úplně jedno, zda mi dané aktivum vydělalo třeba 10%, když inflace v daném období byla například 15%. V tu chvíli pořád hodnota mých peněz o 5% poklesla a vlastně jsem ještě v reálném vyjádření prodělal. Hodnotu na účtu uvidím vyšší, ale už si kvůli inflaci za tyto peníze nekoupím tolik jako dříve, a proto pracujeme právě s reálným zhodnocením včetně inflace. O inflaci jsem již mluvil ve 4. díle tohoto podcastu, můžete si jej pak případně pustit, pokud Vás zajímá, co dokáže inflace s hodnotou peněz udělat.

V závěru uvedu ale i nominální zhodnocení, tzn. bez odečtení inflace, protože pro někoho může být lépe uchopitelné, kolik bude viditelná hodnota daného aktiva, tedy kolik by bylo vidět na účtu bez ohledu na to, co si za to v daný okamžik koupím.

Zhodnocení dluhopisů, akcií a jiných aktiv za 200 let

A nyní již k jednotlivým datům. Nejprve se podíváme na dluhopisy. V reálném vyjádření po odečtení inflace byl za posledních 200 let jejich výnos 3,5% dle Siegela a 3,06% dle Deutsche Bank. Výnosnost pokladničních poukázek, což jsou krátkodobé cenné papíry hodně blízké hotovosti, tak Siegel uvádí výnos 2,7%, zatímco Deutsche bank 1,72%. Jak u dluhopisů, tak u pokladničních poukázek je výnosnost dle Deutsche bank nižší, a to způsobuje rozdíl mezi roky 2013 a 2020, protože jak jistě víte, v současné době existují i záporné úrokové sazby na bezpečných dluhopisech a z toho důvodu se dle mého názoru průměrný výnos snížil a vzniká tedy mezi studiemi tento rozdíl.

 
vývoj 200 let - stocks-for-the-long-run-grafico-jeremy-siegel.png
Zdroj: "The Future for Investors", by Jeremy Siegel (Crown Business, 2005), s úpravami k 2013 

A teď se pojďme podívat na akcie. Jejich reálná výkonnost za 200 let činila po zaokrouhlení 6,7% u obou studií. Zde žádný rozdíl nevzniká.

Mnoho lidí uvádí, že super aktivum je zlato, ale u něj se hodně potvrzuje, že je uchovatel hodnoty, pokud jej však porovnám s akciemi, pokladničními poukázkami nebo dluhopisy, tak je to spíš o tom, že to hodnotu opravdu jenom uchová, ale v dlouhodobém hledisku peníze ve zlatu nebyly nijak zajímavě zhodnoceny. Reálné zhodnocení zlata činí 0,6% příp. dle druhé studie Deutsche bank 0,45% ročně nad úroveň inflace.

Reálná roční výkonnost za posledních 5 až 200 let.jpg

Zhodnocení při investici do nemovitostí za 100 let

Nyní ještě k nemovitostem. Studie od Siegela nemovitosti neobsahuje, ale u Deutsche bank pracovali s daty za posledních 100let a i když nemovitosti mnoho lidí vnímá jako skvělou investici pro zajištění proti inflaci, tak sice proti ní ochránily, ale zhodnotily pouze o 1% ročně. K tomu je nutné dodat, že tento údaje neobsahuje příjem z pronájmu, který by toto zhodnocení zvyíšil. Na druhou stranu aktuálně je příjem z pronájmu poměrně nízký oproti současným hodnotám nemovitostí a zároveň pokud bychom započítali náklady na opravy, rekonstrukce a čas spojený s pronájmem nemovitosti, tak z této dlouhodobé statistiky nevychází nemovitosti až tak dobře, jak by asi leckdo očekával. Více k nemovitostem i v článku - https://www.kopecky-advisory.cz/blog/je-investice-do-nemovitosti-nebezpecna.html

Vítězné aktivum ve zhodnocení za 200 let

Z uvedených údajů tedy vyplývá, že jednoznačným vítězem z 200leté historie, jsou akcie, což asi většinu lidí nepřekvapí.

Pokud chci dlouhodobě překonávat inflaci, tak akcie skutečně byly schopné zhodnotit prostředky za posledních 200let o 6,7% ročně právě nad úroveň inflace. Některá kratší období byla dokonce ještě zajímavější. Za posledních 100let akcie zhodnotily v průměru o 7,65% ročně a za posledních 10let dokonce o 10,46% ročně nad inflaci. Raději ale můžeme vycházet z konzervativnější myšlenky za skutečně dlouhá období a z toho nám vychází výnosnost akcií 6-7% ročně nad úroveň inflace. Existuje tedy velmi velká pravděpodobnost, že pokud dodržíme do budoucna správnou investiční strategii a nastavíme si dostatečně dlouhý horizont, že něčeho podobného pravděpodobně můžeme dosáhnout v budoucnu také.

A teď ještě v nominálním vyjádření, aby bylo vidět, co udělala inflace. Dluhopisy za posledních 200let bez odečtení inflace zhodnotily o 5% ročně,  zlato o 2,34% ročně a akcie o 8,66%.  Když se podíváme na kratší období, ale stále to je za posledních 100let, z historických dat vychází zhodnocení dluhopisů 5,38%, zlata 4,67% a akcií 10,48%. Často se v různých studiích či článcích uvádí, že americké akcie za posledních sto let zhodnotily zhruba o 10% ročně bez odečtu inflace a i tato studie od Deutsche Bank tuto informaci potvrzuje. 

Ze všech těchto dat tedy vyplývá, že s inflací si za posledních 200let nejlépe poradily akcie a dluhopisy. A zároveň, že zlato či nemovitosti nebyly při překonávání inflace tak úspěšné, jak by mnozí očekávali. Je samozřejmě otázka, jak dlouho nás nyní bude provázet vyšší inflace a jaký vliv bude mít do budoucna politika nízkých úrokových sazeb centrálních bank. Tato politika má asi největší vliv na dluhopisy, které v posledních letech už inflaci nepřekonávají tak jako v dlouhé historii. Za posledních 200 let byla v různých dobách inflace i přes 10% a nebo naopak deflace, ale protože jsme sledovali takto dlouhé období, tak se tyto extrémy úplně ztratily a stejně se průměrná inflace pohybovala kolem 2 až 3%. Akcie tedy dlouhodobě vítězily v boji s inflací a myslím, že mají velkou šanci porážet inflaci i budoucna. Každopádně tím nechci říct, že je vhodné sázet jenom na akcie. Určitě je dobré akcie doplnit i o jiné typy aktiv. Základem úspěchu je totiž správná alokace pro daný investiční horizont a zároveň rozložením mezi více druhů aktiv pomůžu menší kolísavosti portfolia, což je pro mnoho klientů žádoucí a díky tomu mají i větší jistotu, že všechny výkyvy na trzích emočně ustojí a mají tak větší jistotu dosažení svých investičních cílů.

Pokud Vás zajímá, jakou alokaci byste měli zvolit Vy nebo chcete zjistit konkrétně Vaše možnosti ohledně dosažení nekonečné renty a máte k dispozici alespoň 1 milion korun jednorázově, případně máte k dispozici nižší částku a navíc můžete investovat více než 5000 Kč měsíčně, tak navštivte stránky podcastu nekonecnarenta.cz nebo přímo naše firemní stránky kopecky-advisory.cz , kde si v pravém horním rohu můžete požádat o hodinovou konzultaci zdarma a já se Vám velmi rád budu věnovat. Děkuji Vám za pozornost,  přeji krásný den a příští středu opět na slyšenou.


Newsletter

Pokud Vás zajímají novinky z investování, přihlašte se do našeho newsletteru

Zdroj studie a podrobná tabulka Deutsche Bank:

Konzultace zdarma

Vyplňte formulář níže a získáte 30 minut zdarma pro zodpovězení Vašich dotazů.