📈 Investiční blog

Novinky ze světa investic

9 kroků k finanční svobodě

Konkrétní postup, jak v 9 krocích dosáhnout finanční svobody. Díky těmto krokům má šanci dosáhnout finanční svobody téměř každý.

Příběh klienta, kterému se sama splácí část hypotéky

Realizovat mimořádnou splátku hypotéky nebo raději investovat? Může mi investice splácet hypotéku? ... Ano. Může. Jak investici nastavit, aby mi hypotéku splácela? Strategie inspirována univerzitami Ivy League.

Psychologické okénko 1 - Klam utopených nákladů

Série týkající se psychologie investování. Rozhodujeme se racionálně a vědomě nebo spíše nevědomě? Prodáme při výběru peněz z portfolia ziskovou pozici nebo tu ztrátovou? Je rozdíl v rozhodování, když za něco zaplatíme a když nikoliv? Proč mnohdy pokračujeme v projektu či podnikání jenom kvůli tomu, kolik jsme již do toho investovali?

Chci rentu za 15 let. Jak na to?

Chcete za 15 let čerpat rentu? V podcastu jsem shrnul konkrétní postup, jak toho dosáhnout. Jakou rentu je možné čerpat již za 10 let a jakou za 20 let? Je zajištění renty reálné pro každého?

Ropný šok? Srovnání současnosti s historií.

Jak se vyvíjela cena ropy v historii? Zažili jsme již někdy takovýto růst cen ropy? Jaké ropné šoky proběhly v historii a co je způsobilo? Může to mít pro nás nějaký pozitivní dopad?

České akcie a fondy

Investovat do českých akcií či fondů? Co znamená home bias? Rozdíl výkonnosti českých a světových akcií za 5 a 12 let. Výhody či nevýhody investice do lokálních akcií či fondů.